Curaçao

De online vakantie site over Curaçao

Geschiedenis Curacao

Geschiedenis Curacao | Curacao Feiten en Cijfers | Flora en Fauna Curacao | Weer en Klimaat

Op basis van de geschiedenis Curacao beschrijven zal een tijdsperiode bestrijken van ongeveer vijfduizend jaar. Het spreekt voor zich dat wij daarom niet alles tot in detail kunnen beschrijven en daarom gaan wij in vogelvlucht door de geschiedenis heen waarbij wij de belangrijkste feiten die het moderne eiland hebben gevormd, de revue laten passeren.

De Curacao geschiedenis wat betreft de menselijke beschaving gaat terug tot ongeveer drieduizend jaar voor onze jaartelling. Bij Rooi Lincon zijn onder een rots overhang tekeningen en dierlijke resten gevonden uit de periode van 2300 tot 2800 jaar voor onze jaartelling. Deze vroegste bewoners waren Indianen en soortgelijke resten plus graven zijn ontdekt bij St. Michielsberg uit de periode van 1600 tot 2000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Op basis van deze geschiedenis Curacao beschrijven is niet eenvoudig omdat het zal moeten gebeuren aan de hand van archeologische vondsten en die zijn niet altijd bewaard gebleven. Er zijn meer gegevens bekend van de Indianen die er leefden van ongeveer het jaar 450 tot het einde van de vijftiende eeuw toen de Spanjaarden voet aan wal zetten. De eerste Europeaan die in de geschiedenis van Curacao voet aan wal zette was Alonso de Odeja in 1499. Vijftien jaar later werden de naar schatting 2000 Indianen afgevoerd om als slaven te werken in de plantages van Hispaniola. Dat volgens de Spaanse Historie Curacao pas in 1527 als vestigingsplaats werd gebruikt heeft voornamelijk te maken met het feit dat er geen natuurlijk rijkdommen en grondstoffen te vinden zijn en het werd tot dan toe dan ook als waardeloos eiland bestempeld.

In bijna een eeuw na de eerste Spaanse vestiging werden vele Europese planten en dieren geïntroduceerd met wisselend succes, de Spanjaarden verlieten het eiland grotendeels en de Indianen keerden langzamerhand terug en groeiden in aantal. Vanaf 1634 werd voor het eerst in de geschiedenis Curacao Nederlands toen de Spanjaarden de overgave van het eiland tekenden. De reden dat Curacao belangrijk was voor Nederland was dat de West Indische Compagnie Curacao als uitvalsbasis wilde gebruiken voor de lange toch naar de Kaap de Goede Hoop. Wat de Spanjaarden niet zagen, wisten de Nederlanders wel te realiseren en de geschiedenis van Curacao werd dan ook vorm gegeven door de binnenzee Schottengat in Willemstad die als natuurlijke haven dienst ging doen. Er werd ook een fort gebouwd ter verdediging en later volgde fort Amsterdam op Punda. De Spanjaarden maakten plannen om nogmaals in de geschiedenis Curacao te heroveren maar slaagden er niet is het eiland te bereiken. De West Indische Compagnie was verdeeld over het aanhouden van Curacao omdat het veel geld kostte en weinig opbracht. Na het verlies van Brazilië werd het nut echter aangetoond omdat het een veilige ligplaats en een veilige route voor de Spanjaarden aan de noordkust van Zuid Amerika betekende. Vanaf 1665 waren de eerste slaven op Curacao te vinden toen de West Indische Compagnie met de slavenhandel begon. Al snel waren op Curacao slaven verantwoordelijk voor de grootste bron van inkomsten doordat ze op de eerste plantages van een kleine vijftien jaar eerder konden werken en de slaven er verhandeld werden.

Toen de West Indische compagnie in 1674 van Curacao een vrijhaven maakte, werd Curacao een van de meest welvarende eilanden uit het Caribische gebied. De handel in slaven op Curacao bracht enorm veel geld in het laatje en de handelaren uit Engeland, Frankrijk en Portugal zagen hun inkomsten in rook op gaan. In het begin van de achttiende eeuw zette de welvaart kwaad bloed bij Engeland, Spanje en Frankrijk en deze laatste deed zelfs een poging om in de geschiedenis Curacao te veroverden. Toen in 1791 de West Indische Compagnie failliet ging werd Curacao een echte Nederlandse kolonie. Vier jaar later kwamen op Curacao slaven in opstand maar deze werd neergeslagen. De Engelsen veroverden het eiland in 1800 en in 1807 en vanaf 1816 na het verslaan van Napoleon is Curacao echt Nederlands. Het bestuur van de Antillen werd twaalf jaar later gevestigd in Paramaribo al snel bleek dit niet goed te werken en werden de Antilliaanse eilanden van een eigen bestuur voorzien. Tot het afschaffen van de slavernij in 1863 werd in Curacao geschiedenis geschreven met een bloeiende economie die daarna in het slop raakte. Dit tij keerde echter toen 1n 1914 Shell een raffinaderij bouwde om olie uit Venezuela te verwerken. In 1954 kregen de Antillen politieke autonomie binnen het koningrijk en de economie floreerde al was de verdeling verre van ideaal. Er brak niet voor het eerst in de historie in Curacao een arbeidersopstand uit die door ingevlogen mariniers werd neergeslagen. Deze opstand zorgde er wel voor dat het bestuur werd hervormd en de welvaart eerlijker werd verdeeld. Vanaf 10 oktober 2010 is voor het eerst in de geschiedenis Curacao een zelfstandig land binnen het koninkrijk der Nederlanden. De andere Antilliaanse eilanden waren niet blij met het bestuur vanuit Willemstad en daarom zijn de bestuurlijke veranderingen ingevoerd.